האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

לדעת יותר…

לדעת יותר…

מאמר: מפגעי רעש בסביבה והדרכים להפחתתם
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/biosfera/2409012.html

סרט הדגמה לנזק
http://www.safety.ed.ac.uk/resources/General/noise_employees_guidance.shtm

פגיעה בשמיעה (אנגלית)
http://www.asha.org/public/hearing/disorders/default.htm

סיפורו של מקרה – אייפוד
http://www.usatoday.com/tech/products/2006-03-05-ipod-hearing_x.htm?POE=TECISVA

רעש במועדון
http://www.tuc.org.uk/h_and_s/tuc-9119-f0.pdf

פתרונות אקוסטיים לרעשים מתעשייה
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/biosfera/200803.html

הדגמת הדציבל
http://www.nidcd.nih.gov/health/education/decibel/decibel.asp

אתר המוסד לבטיחות ולגיהות
http://www.osh.org.il/noise.asp

 

 

 

מהירות הקול הוא המרחק שעובר הקול במשך שנייה. וויויאני ובורלי, שני חוקרים איטלקים פיתחו בשנת 1660 שיטה למדידת מהירותו של הקול.
האוזן מחולקת לשלושה חלקים: אוזן חיצונית, אוזן תיכונה ואוזן פנימית.