האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

הגורמים לנזק המצטבר

הגורמים לנזק המצטבר

 

 

רוצים לדעת מה היו גורמי הסיכון להם נחשף הטכנאי ?

לחצו על כל אחד מהגורמים שמצא היועץ

4963f8d6-5340-4f8b-8425-3174275cb52b

מה החלטתך, אדוני השופט,
האם המעסיק חשף את הטכנאי לגורמי סיכון שהובילו לפציעה? 

אכן, העובד זכה בבית משפט בתביעה מהמעסיק שלו. לעובד נגרם נזק מצטבר.

 

המשך