האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

לדעת יותר…

לדעת יותר…

שאלות ותשובות

http://www.physiotherapist.co.il/qa8.htm

טלטול ידני של משאות – המוסד לבטיחות וגיהות
http://www.osh.org.il/uploadfiles/b085_harama_yad_takzir.pdf

בטיחות ובריאות הגב
http://www.osh.org.il/uploadfiles/m_279_internet.pdf

עיונים בחקיקה ובתקינה 
http://www.bickels.co.il/news.html

גם ילדים סובלים מכאבי גב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2997666,00.html

כל העובדות מאחורי כאבי גב 
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2997638,00.html

האם אתם בסיכון גבוה לסבול מכאבי גב?
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2997664,00.html

תרגילים לשמירה על הגב: 

תרגילים להקלת כאבי גב תחתון שאפשר לעשות בבית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2832952,00.html

תרגילים מצולמים להקלת כאבי גב ולשיקום אחרי פגיעה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2837429,00.html

http://www.physiotherapist.co.il/exercises/back_exercises.htm

http://www.clalit20plus.co.il/Clalit/Young/Lifestyle/Articles/pilates/pilates_back.htm

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2832952,00.html

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2837429,00.html