האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

בטיחות במקום העבודה

בטיחות במקום העבודה

בכל מקום עבודה חייב המעסיק לשמור על כל חוקי, תקנות והוראות הבטיחות הנוגעים לעובדים רגילים ולנוער. באותו אופן, יש להתייחס גם לסדנאות / למעבדות במוסדות החינוך בהן מתבצעות פעילויות רבות הדומות לאלו המתבצעות במפעל (כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה  נוסח חדש תש"ל –  1970). האחריות על הבטיחות במקום העבודה –  מוטלת על האדם שמנהל את המפעל בפועל (חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954).

לכן, חשוב שתדעו מספר דברים בנוגע לבטיחות:

1. מסירת מידע בנוגע לסיכונים במקום העבודה:

 

המעביד או הממונה עליכם במקום חייב להעביר לכל עובד מידע עדכני בדבר הסיכונים (ובפרט הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה הוא מועסק). בנוסף, עליו לתת לכם הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחה של הציוד, החומרים ותהליכי העבודה במקום. וכמובן, על הממונה גם לתת לכם מידע והכשרה למניעת תאונות עבודה או מחלות מקצוע, לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט 1999).

שימו לב!

עליכם כעובדים מוטלת החובה להודיע לממונה עליכם על כל סיכון שגיליתם במקום העבודה.

2. בכל מקום עבודה/התנסות, אתם צריכים לעבור הדרכת בטיחות.

לפני שתתחילו בעבודה –

האחראי על הבטיחות או איש מקצוע מתאים יקיים הדרכה בנוגע למניעת סיכונים וההגנה מפניהם. הוא יתאר בפניכם את כללי הבטיחות ויפנה את תשומת לבכם לסיכונים המיוחדים הכרוכים בעבודה במקום בו אתם מועסקים.

הדרכות אלה צריכות להתקיים בהתאם לצורכי העובדים ולפחות פעם אחת בשנה.

6ba14ca9-7456-415c-b7bc-0963460bda0e

לידיעתכם:

·         חובה עליכם להתייצב להדרכה.

·         זמן ההדרכה ייחשב כזמן עבודה.

·         העובד לא ישלם עבור ההדרכה.

·         עליכם לקבל גם תמצית בכתב של המידע על הסיכונים בעבודה.

·         על הממונה עליכם לוודא שהבנתם את הדברים.

·         אם לא הבנתם משהו – אל תתביישו לשאול ולברר  


3. סימון ושילוט

על המעביד לוודא שחומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים במקום העבודה יהיו מסומנים בתווית או בשלטי אזהרה, ויתקין שלטי הדרכה המחייבים שימוש בציוד מגן אישי. שימו לב לשלטים!


4. במידה ונדרשתם להשתמש בציוד מגן – חובה עליכם לעשות זאת!

לפי תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) , התשנ"ז – 1997, ציוד המגן האישי שמספק לכם מקום העבודה נועד לשמור על גופכם ושלומכם מפני הסיכונים הכרוכים בעבודה.

1.      עליכם להשתמש בו כפי שהדריכו אתכם.

2.      עליכם לשמור על ניקיון ותקינות ציוד המגן שקיבלתם.

3.      ממונה יכול להפסיק את עבודתכם – אם לא השתמשתם בציוד מגן!

4.      מצאתם פגם או נזק בציוד מגן – הודיעו  לממונה עליכם.

60fad14f-9e95-4187-ae8f-d1ff0bd0755d 

זיכרו:

שום פיצוי כספי איננו תחליף או פיצוי לבריאות.

עובד שאיננו משתמש בציוד מגן אישי,

            מסכן לא רק את עצמו – אלא גם את סביבתו

המשך