האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

Untitled

Untitled

כיצד כיבו הכבאים את השריפה בבניין
כיצד לדעתכם השתלטו הכבאים על האש במבנה ?
זרנוקי מים
התזת קצף
הרחקת חומרים דליקים מאזור השריפה
שימוש במטפי אבקה