האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

סקר בטיחות באש

סקר בטיחות באש

כיצד לדעתכם השתלטו הכבאים על האש ביערות הכרמל ?
זרנוקי מים
התזת קצף
הרחקת חומרים דליקים מאזור השריפה
שימוש במטפי אבקה