האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

זכויות וחובות

זכויות וחובות

לסיכום, זכויותיכם וחובותיכם מבחינת בטיחות:

זכותכם כעובדים לקבל, ומחובתו של המעביד/הממונה עליכם, על פי החוק לתת לכם:

·         מידע עדכני בדבר סיכוני הבטיחות והבריאות הקיימים במקום העבודה.

·         הוראות עדכניות לשימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחים של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה.

·         הדרכה לגבי האמצעים הקשורים להגנה מפני סיכונים הקיימים במקום העבודה.

·         ציוד מגן אישי מתאים ותקין.

·         עזרה ראשונה למקרה הצורך.

·         כלי עבודה תקינים.

מחובתכם כעובדים:

·         לקיים את כל כללי הבטיחות.

·         להשתמש בכלי עבודה רק בצורה הנכונה.

·         להודיע לממונה עליכם על כל סיכון חדש שגיליתם.

·         להשתמש בציוד המגן האישי שמקום העבודה סיפק לכם.

·         להימנע משימוש לרעה בכל אמצעי וציוד שסופקו לצורך השמירה על בטיחות ובריאות העובדים והסביבה.

·         להגיע לבדיקות רפואיות תקופתיות שאליהן נשלחתם.

·         להשתתף בהדרכות שמקיים המעביד בנושאי בטיחות ובריאת בעבודה.

·         להימנע מכל מעשה אשר עלול לסכן אתכם או אנשים אחרים במקום העבודה.

אי ידיעת כללי הבטיחות לא יכולה לשמש עילה להשתמטות מחובה או התרשלות.

עוד על בטיחות תוכלו ללמוד בחוברת "בבואכם לעבודה" של המוסד לבטיחות ולגיהות הכוללת את נושא זכויות וחובות העובדים בהקשר לבטיחותם בעבודה.

לאןפוניםבמקרהשלבעיהאותלונה?

  • קודם כל, תמיד כדאי להתייעץ עם ההורים. בטח יש להם קצת יותר ניסיון…

לעוד מידע ורשימת החוקים –המשך