האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

בית המשפט! -שפית מתלוננת …ותובעת פיצויים

בית המשפט! -שפית מתלוננת …ותובעת פיצויים

מה פסק בית המשפט ?

קראו את תלונתה של השפית.

גררו את המילים שמתארות את חלקי המודל השונים: העובד, התפקיד וסביבת העבודה אל מקומם המתאים.

 

מה היו גורמי הסיכון להם נחשפה השפית  ?  המשך