האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

גורמים לנזק המצטבר

גורמים לנזק המצטבר

רוצים לדעת מה היו גורמי הסיכון אצל עובדת הייצור?

לחצו על כל אחד מהגורמים שמצא היועץ

 
4963f8d6-5340-4f8b-8425-3174275cb52b
מה החלטתך, אדוני השופט,
האם המעסיק חשף את העובדת לגורמי סיכום שהובילו לפציעה ?
 
המעסיק אשם
המעסיק זכאי
נא לבחור תשובה לא בטוח!
מצד אחד, העובדת נחשפה לגורמי סיכון של חזרתיות ולחץ מכני על הרקמות. אבל מצד שני, המעסיק פעל בצורה הטובה ביותר כדי לנקוט באמצעי המניעה האפשריים ולהקטין את הנזק.
לא בטוח!
מצד אחד, העובדת נחשפה לגורמי סיכון של חזרתיות ולחץ מכני על הרקמות. אבל מצד שני, המעסיק פעל בצורה הטובה ביותר כדי לנקוט באמצעי המניעה האפשריים ולהקטין את הנזק.

 

המשך