האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

לדעת יותר…

לדעת יותר…

שירותי כבאות והצלה
http://www.102.co.il

מדורות ובטיחות אש

 http://ha-lool.co.il/magazine/Article.asp?id=1191

תקנים בתחום בטיחות האש

http://www.sii.org.il/

    

המוסד לבטיחות וגיהות
http://www.osh.org.il

NFPA
www.nfpa.org

שירותי כבאות בבריטניה
www.fireservice.co.uk

שירותי הכבאות של ניו-יורק
www.fdnyfirezone.com

סרטים : (אנגלית)

http://www.firekills.gov.uk/home/07.htm

שריפת חשמל הינה שריפה בכל אלמנט חשמלי נושא מתח או בסביבתו. כלומר, כל שריפה במכשיר חשמלי, שקע חשמלי, ארון חשמל,כבל וכו', וכל שריפה של כל חומר אחר הסמוך לאלמנטים הנ"ל (גם אם האלמנט החשמלי אינו בוער). ולמעשה כל שריפה במבנה הינה שריפת חשמל.
למים, קיימות שתי תכונות עיקריות ההופכות אותם לחומר הכיבוי היעיל והנפוץ ביותר בין חומרי הכיבוי (בשיטת הקירור).
איך יודעים עם מה כדאי לכבות שריפה? איזו צורת כיפבוי עדיפה ? טבלאות מקוצרות ומארגנות.
כידוע, הרגעים הראשונים מרגע תחילת השריפה הינם הקריטיים ביותר וברגעים אלו נקבעות למעשה דרכי התפתחותה של השריפה.
שריפות מוצקים ניתן לכבות הן ע"י קירור (באמצעות מים) הן בשיטות השנקה שונות (ע"י מטפים, קצף, חול וכו') כמו כן ניתן להשתמש בשיטת הבידוד (הפרדת הבוער מהלא בוער או להיפך).
במקרה של דליפת גז יש לבצע את הפעולות הבאות: אין להדליק או לכבות מפסקי חשמל, אין לגעת בשקעים/תקעים, אין להפעיל כל מכשיר חשמלי (כולל מתח נמוך) באיזור הדליפה. אין להשתמש בכל ציוד מכני או חשמלי באזור הדליפה. ועוד…
זיהוי שריפות במתכות קלות אפשרי ע"י צבע הלהבה – בכל שריפה ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר צבע הלהבה בהיר יותר. בשריפות במתכות קלות צבע הלהבה יהיה לבן, בוהק, פולט אור בהיר ביותר.
שריפות נוזלים וגזים דליקים מומלץ לכבות בהשנקה. (בעיקר ע"י קצף, מטפי אבקה, הלון וגזים אחרים לכיבוי).