האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

בית המשפט! – טכנאי מתלונן על… ותובע פיצויים

בית המשפט! – טכנאי מתלונן על… ותובע פיצויים

מה פסק בית המשפט ?

 

קראו את תלונתו של הטכנאי.

גררו את המילים שמתארות את חלקי המודל השונים: העובד, התפקיד וסביבת העבודה אל מקומם המתאים.

 

מה היו גורמי הסיכון להם נחשף הטכנאי?   המשך