האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

כיצד מכבים שריפות ? שריפת חשמל

כיצד מכבים שריפות ? שריפת חשמל

שריפתחשמלהינהשריפהבכלאלמנטחשמלינושאמתחאובסביבתו.
כלומר, כלשריפהבמכשירחשמלי, שקעחשמלי, ארוןחשמל,כבלוכו'.
אבל גם 
שריפהשלכלחומראחרהסמוךלאלמנטיםהללו (גםאםהאלמנטהחשמליאינובוער).

      למעשה כל שריפה במבנה הינה שריפת חשמל.

 

 

 קראו את הקטע הבא וגררו  את המילים  המודגשות  למקומות  המתאימים  במשולש האש

מהן הפעולות שיש לבצע כשפורצת שריפת חשמל (כל שריפה במבנה היא שריפת חשמל) ?
כיבוי באמצעות מים
לפנות את המקום
לטלפן למוקד מכבי האש (102 )
ניתוק אספקת החשמל
לנסות לכבות את האש באמצעים מתאימים
נא לבחור תשובות צדקתם!!! ישנן תשובות נכונות נוספות ממש לא.
הסיבה לכך היא שמים מוליכים חשמל וקיימת סכנה של התחשמלות.
                                      
כיצד מכבים שריפה במבנה ? – המשך