האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

מרחק הרמה

מרחק הרמה

 

מה קורה לקשת הגב במהלך הרמה וטלטול משאות כשהחפץ נמצא במרחקים שונים?

הניעו את כפתור הסרגל  וצפו בשינויים בקשת הגב

 לחץ כאן


סמנו נכון/לא נכון לכל אחד מהמשפטים הבאים:

 

א. מרחק ההרמה אינו משפיע על העומס בגב .
נכון
לא נכון
נא לבחור תשובה אינו משפיע? כדאי שתצפו באנימציות שוב. צדקתם. ככל שמרחק ההרמה גדול יותר, העומס על הגב גדל

ב. ככל שמרחק ההרמה מן החפץ גדול יותר, קיים סיכון גבוה יותר לכאבי גב.
נכון
לא נכון
נא לבחור תשובה נכון, ככל שהמרחק גדל, העומס על הגב גדל והדבר עלול לגרום לנזק מצטבר
צפו שוב באנימציה

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jnd9ATOQih4&feature=player_embedded

6fe9aec7-a9f4-4076-93c1-544d02bc61e7

ומה ביחס לגובה ההרמה?  המשך