האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

דע את זכויותיך

דע את זכויותיך

מתכננים לעבוד בחופשה/בקיץ/במהלך שנת הלימודים ?

עובדים או מתנסים במסגרת הלימודים ?!

ידעתם שאסור לנכות מסים מהמשכורת שלכם אם אתם מתחת לגיל 18 ?

חשוב שתדעו את הדברים הבאים:

 

ישנם חוקים המסדירים את נושא עבודת הנוער.

המעביד או הממונה עליכם חייב לפעול כמתחייב מחוק עבודת הנוער ולהעסיק נוער לפי החוק ודרישותיו:

  • ·        גיל בו מותר להתחיל לעבוד:

חוק עבודת הנוער מאפשר להעסיק נערים:

בתקופה של חופשת לימודים מגיל 14 ומעלה.

במשך שנת הלימודים מותרת העסקת נערים רק מגיל 15 ומעלה.

העסקת נער – אדם שטרם מלאו לו 18 שנים

העסקת ילדים – מי שטרם מלאו לו 16 שנים

  • עבודות אסורות

            ישנן עבודות שאסור, לפי החוק, להעסיק בהם נוער.

            לחוק – לחצו על הקישור הבא

  • בדיקות רפואיות

לפי חוק עבודת הנוער, אסור להעסיק נער אלא אם נבדק על-ידי רופא המשפחה וקיבל אישור בכתב.

כמו כן, המעסיק צריך לוודא שיש לכם פנקס עבודה שהוצא על שמכם על-ידי לשכת שירות התעסוקה.

  • שעות עבודה ומנוחה וחופשה שנתית

לפי חוק עבודת הנוער מותר להעסיק נער לא יותר מ-8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות בשבוע. רק במקום עבודה שבו יום העבודה הרגיל הוא יותר מ-8 שעות, מותר להעסיק עד 9 שעות נער שגילו גדול מ-16 שנה.

נער העובד לפחות 6 שעות ליום זכאי להפסקה (ללא תשלום) של 45 דקות.

אם למרות הוראה זו, הנער מועסק בשעות נוספות, הוא זכאי לגמול שעות נוספות בהתאם לכללים המופיעים בחוק שעות עבודה ומנוחה.

אסור להעסיק נער בשעות הלילה, כלומר:

לנער שעוד לא בן 16 שנה או עדיין לא סיים כתה י': אסור לעבוד בין השעות 20:00 עד 8:00

לנער גדול מגיל 16 שנה או סיים כתה י':   אסור לעבוד בין השעות 22:00 עד 6:00

אורך החופשה השנתית לנער היא 18 יום בשנה (לעומת 14 יום למבוגר). כך שנער שעבד רק בקיץ זכאי לימי חופשה לפי החישוב הבא:

ימי העבודה X 18

____________

240

אם לא ניתנה לכם חופשה בתשלום, מותר לכם לדרוש מהמעסיק שישלם לכם פדיון חופשה בסיום עבודתכם.

  • שכר מינימום

לפי תקנות שהתקין שר העבודה והרווחה, ישנם כללים לקביעת שכר לנוער.

  • הוצאות נסיעה

צו ההרחבה בעניין הוצאות נסיעה לעבודה וממנה חל גם על בני נוער. נער שזקוק לתחבורה כדי להגיע לעבודה, זכאי לקבל, בנוסף לשכרו, גם החזר הוצאות נסיעה, בהתאם למחיר הנסיעה בתחבורה ציבורית ובגבולות הסכום המרבי.

  • ניכוי מהשכר

ביטוח לאומי – המעסיק חייב בתשלום ביטוח לאומי לבני נוער  ואסור לו לנכות את התשלום הזה ממשכורתכם.

מס הכנסה – אסור למעסיק לנכות מס הכנסה על משכורת שאינה עולה על 4,100 ₪ בחודש.

טופס 101 – בני נוער עובדים חייבים למלא טופס 101 למס הכנסה שבו הם מדווחים את פרטיהם האישיים.

ביטוח בריאות – אסור למעסיק לנכות לבני נוער ביטוח בריאות.

נקודת זיכוי – בני נוער זכאים לנקודת זיכוי אחת נוספת בגין עבודתם

וזה עוד לא הכל  – המשך