האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

שריפות אינן קורות

שריפות אינן קורות

שריפות אינן קורות, שריפות נגרמות!

 ec522627-cf44-4194-a8b1-392c0a50e5a9

 

 

                                                         

 המשך